On-line mapa pohybu velkých šelem na česko-slovenském pomezí

On-line mapa pohybu velkých šelem na česko-slovenském pomezí

Vloženo: 20.4.2013

Hnutí DUHA připravilo unikátní mapovou aplikaci o velkých šelmách na česko-slovenském pomezí. Veřejnost nalezne na
http://mapa.selmy.cz údaje o pohybu rysů, medvědů či vlků především na území Chráněné krajinné oblasti Beskydy, ale také například místa, kde dochází k nejčastějším střetům zvířat s automobily či kde byly zaznamenány případy pytláctví.

Dobrovolníci vlčích hlídek a mapovatelé Hnutí DUHA, kteří se ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy zaměřují na monitoring velkých šelem, používají od roku 2009 i fotopasti. Tyto automatické fotoaparáty Hnutí DUHA začalo intenzivněji využívat loňskou zimu a díky přeshraničnímu projektu se na monitoringu podíleli také spolupracovníci ze Slovenska, především z Fatranského spolku. Mapa proto obsahuje i údaje z navazujícího území Chráněné krajinné oblasti Kysuce.

Z kvalitních fotografií nebo videí rysů lze například zjistit pohlaví a dle specifické kresby srsti od sebe odlišit jednotlivá zvířata. Do června 2012 bylo analyzováno přes 500 fotografií a videosekvencí rysů, které v několika případech umožnily vymezit přibližné „rysí revíry“. Velikost domovských okrsků rysů může být i větší než 300 km2 a částečně se překrývají. Rysí kocour Král se například pohybuje po celém javornickém hřebenu, rys Saša chodil v roce 2010 z Lysé hory až do Javorníků. 

rys Král zachycený fotopastí
V zimní sezóně 2011/2012 se podařilo v Beskydech a Javorníkách rozlišit celkem 11 dospělých rysů a 2 koťata, která vodila Karina, jedna z javornických rysic [1]. Všichni javorničtí rysové a někteří beskydští se však pohybují častěji na slovenské straně hor.

Mapa upozorňuje také na místa, která ohrožují dlouhodobé přežití vzácných zvířat citlivých k vyrušování. Patří mezi ně developerské záměry v biotopech velkých šelem a dalších vzácných druhů nebo frekventované úseky silnic přetínajících místa, kudy zvířata migrují. Srážka s automobilem na silnici u Valašského Meziříčí byla například osudná pro mladou vlčici loni v červenci. Bohužel se jednalo o téměř jediný věrohodný důkaz o přítomnosti vlka v Beskydech za posledních několik let.

vlk sražený autem u Valašského Meziříčí

Miroslav Kutal z Hnutí DUHA řekl: „Naše mapová aplikace přibližuje veřejnosti situaci našich velkých šelem na česko-slovenském pomezí. Kromě údajů o výskytu vlka, rysa či medvěda zde zájemci vidí, co vše znesnadňuje jejich přežívání u nás - pytláctví, rozkouskování krajiny nebo nedostatek bezpečných přechodů přes frekventované silnice, které zvířatům ztěžují průchod krajinou.” 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr