Velké šelmy v Beskydech a Javorníkách lákají nové dobrovolníky

Velké šelmy v Beskydech a Javorníkách lákají nové dobrovolníky

Vloženo: 7.11.2013

Skupinky speciálně vyškolených dobrovolníků opět vyrážejí do beskydských hor chránit zdejší ohrožené velké šelmy. Účastníci Vlčích hlídek organizovaných Hnutím DUHA jednak zaznamenávají výskyt vlka, rysa a medvěda, ale všímají si také případných nelegálních návnad a dalších skutečností, které mohou pro tato vzácná zvířata znamenat ohrožení. Dobrovolníci tak šlapou na paty pytlákům, kteří jsou pro šelmy u nás největší hrozbou. 

Letošní sezónu Vlčích hlídek zahájí úvodní školení, kde se noví zájemci o zapojení dozvědí vše potřebné pro monitoring těchto zvířat. První seminář je připraven již na nadcházející víkend naMorávce v Beskydech, o čtrnáct dní později proběhne obdobná akce v Huslenkách na Valašsku.  Zájemci se mohou hlásit na adresevlci.hlidky@hnutiduha.cz, stále je ještě asi 15 volných míst. Podobné úvodní semináře proběhnou v listopadu také naŠumavě pro zájemce o Rysí hlídky.

Na úvodní školení Vlčích hlídek jsou připraveny přednášky a diskuze například se zooložkou Danou Bartošovou ze Správy CHKO Beskydy, se šéfem a zoologem národního parku Malá Fatra Michalem Kalašem a praktická část přímo v terénu s koordinátory monitoringu velkých šelem z Hnutí DUHA.  Dohromady tak zhruba padesátka nových dobrovolníků získá nejen znalosti o životě vlků, rysů a medvědů, ale naučí se také základy stopování a pohybu v terénu. Program obohatí promítání filmů a videosekvencíz fotopastí zachycující přirozené chování velkých šelem.

V našich nejvýchodnějších pohořích v CHKO Beskydy působí Vlčí hlídky již čtrnáctým rokem. Letos navíc mapované území rozšíří také o Jeseníky. Při pravidelném procházení terénu dobrovolníci vyhledávají pobytové znaky (stopy, trus, srst, kořist aj.) velkých šelem, ale i dalších chráněných druhů, jako je jeřábek či tetřev.  Odebírají vzorky pro analýzy DNA či potravy a na vytipovaná místa umisťují fotopasti pro dlouhodobé sledování pohybu velkých šelem. Získávají tak cenné informace o výskytu, pohybu či chování vzácných druhů, jež jsou důležité pro jejich ochranu. Kromě toho dobrovolníci svou přítomností v horách a hlášením nelegálních masitých návnad (tzv. újedí) také znesnadňují případné pokusy o pytláctví.

Jen v průběhu loňské sezóny se za velkými šelmami vydalo do Beskyd a Javorníků více než 150 dobrovolníků, kteří v terénu strávili dohromady přes tři sta dní. Na základě všech zjištění následně Hnutí DUHA sestavilo unikátní on-line mapovou aplikaci na mapa.selmy.cz. V ní jsou shrnuty poznatky nejen o výskytu, ale také o ohrožení vlka, rysa a medvěda na slovensko-českém pomezí. 

Další „hlídkařská“ sezóna opět přinese aktuální údaje, díky kterým bude moci veřejnost sledovat, jak se těmto zvířatům v naší přírodě daří. S napětím například očekáváme, zda zimní stopování potvrdí přítomnost vlků v Javorníkách, kde je zachytily fotopasti v průběhu léta. 

Velké šelmy patří mezi živé klenoty naší přírody a mají zde svoji nezastupitelnou roli. Především vlci a rysi se podílí na regulaci býložravých zvířat, které při absenci velkých predátorů v přírodě decimují mladé stromky a komplikují až znemožňují tak přirozenou obnovu lesa. 

Miroslav Kutal, koordinátor beskydského projektu ochrany velkých šelem z Hnutí DUHA řekl:

„Ilegální lov představuje vážnou překážku přežití vzácných šelem. Viditelná přítomnost hlídek pomůže pytláky od střelby odradit. Za čtrnáct let se úspěšného projektu zúčastnily stovky dobrovolníků, kteří v terénu strávili tisíce hodin. Podařilo se získat cenné údaje o výskytu šelem včetně unikátních fotografií beskydských rysů, vlků i medvědů.“

„Věříme, že účast dobrovolníků z celého kraje přinese v nadcházející sezóně mnoho zajímavých údajů o pohybu šelem. A šelmám samotným nižší riziko skončit s kulkou v boku. Všichni zájemci, kteří mohou chodit do terénu podle svých možností, dostávají speciální odborné školení o šelmách i o práci v terénu, včetně stopování a odlévání stop.“

---
Projekt probíhá díky podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce, European Outdoor Conservation Association a International Visegrad Fund.

 EOCAInternational Visegrad Fund

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr