Úvod

Vnější západní Karpaty, kam patří horské celky Kysucké Beskydy, Beskydy, Javorníky a Bílé Karpaty, na pomezí českých a slovenských hranic jsou domovem desítek vlků, rysů a medvědů.

V letech 2011-2012 spolupracovalo Hnutí DUHA Olomouc (CZ) s Fatranským spolkom (SK) na projektu podpořeném mezinárodním Visegradským fondem, který byl zaměřený na monitoring a ochranu velkých šelem, migračních koridorů a vzdělávání veřejnosti. Jedním z hlavních výstupů byl sborník shrnující nejdůležitější výsledky práce v terénu.

Od září 2013 na tuto práci bude navazovat nový projekt s názvem Large carnivores without borders - a partnership for the conservation in the West Carpathians (Velké šelmy neznají hranice - partnerství pro jejich ochranu v Západních Karpatech) opět podpořený Visegrádským fondem. Hnutí DUHA spolu s partnery projektu - Fatranským spolkom ze Slovenska a polskou organizací Pracownia na rzecz Wszystkich Istot - budou v rámci projektu spolupracovat na rozvoji přeshraničního monitoringu velkých šelem, vytvoření propojené sítě migračních koridorů mezi třemi zúčastněnými zeměmi, které sdílejí společnou populaci velkých šelem; a také na zlepšení ochrany těchto velkých predátorů skrze vzdělávání laické i odborné veřejnosti.

Beskydy-KysucePohled ze Slezských Beskyd směrem na východ - Kysucké Beskydy a Malou Fatru  - jedno z center výskytu velkých šelem v Západních Karpatech.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr