Aktivity projektu

Nový projekt bude využívat výsledky předchozího projektu taktéž podpořeného International Visegrad Fund. Podrobné habitatové analýzy provedené v roce 2012 poskytly podklad k vymezení jádrových oblastí výskytu velkých šelem a území vhodného pro migraci do sousední pohoří.

Terénní monitoring (založený na stopování na sněhu, fotomonitoringu pomocí fotopastí a neinvazivním sběru genetických vzorků) bude rozšířen do nových oblastí, včetně území Polska. 

odebírání rysích chlupů zachycených na pařezu

Při monitoringu velkých šelem je využíváno terénního sledování pobytových znaků, fotopastí a DNA analýz trusu a chlupů.


Monitoring velkých šelem tedy bude probíhat v oblasti Moravskoslezských a Slezských Beskyd a Javorníků v ČR, Kysuckých Beskyd a Kysucké vrchoviny na Slovensku a Beskidu Ślaskeho a Beskidu Zywieckeho v Polsku. Kromě potvrzení přítomnosti rysa, vlka a medvěda se bude mapování zaměřovat také na poznání propustnosti krajiny a zhodnocení propojení mezi jednotlivými zeměmi. 

krajina na hranici SK-PL

Následně bude vytvořena společná konzistentní on-line mapa migračních koridorů jako jedno z nejdůležitějších opatření pro ochranu velkých savců, která bude později prezentována na krajských úřadech.

Kromě terénních prací projekt obsahuje také osvětově-vzdělávací část - proběhnou akce pro laickou i odbornou veřejnost: semináře, workshopy, výstava o velkých šelmách a vydány budou vzdělávací a osvětové publikace pro různé cílové skupiny.

ze semináře o monitoringu šelem

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr