Partneři projektu

Hnutí DUHA OlomoucHnutí DUHA Olomouc se věnuje ochraně a monitoringu velkých šelem od roku 2002. Rozsáhlá osvětově-vzdělávací kampaň zahrnuje výukové programy na školách, přednášky v obcích, semináře pro odbornou veřejnost, publikační činnost a informování pomocí webových stránek. Hnutí DUHA pomocí vyškolených dobrovolníků provádí intenzivní terénní monitoring, jehož cílem je mj. znejistit případné pytláky (tzv. vlčí hlídky). Chovatelům ovcí v oblastech výskytu velkých šelem pomáhá se zabezpečením stád a účastní se rozhodovacích procesů v kauzách, které ohrožují migrační koridory nebo jádrové oblasti výskytu velkých šelem. V rámci projektu INERREG V-A je Hnutí DUHA Olomouc má na starosti především koordinaci monitoringu velkých šelem, osvětově-vzdělávací aktivity.

Další partneři projektu:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je hlavní přeshraniční partner, který se podílí především na genetických analýzách vlka a rysa

Štátná ochrana prírody SR je vedoucí partner projektu. Správa CHKO Kysuce se podílí na monitoringu velkých šelem na slovenské části zájmového území.

Národné lesnické centrum Zvolen je partner projektu. Má na starosti předevšm telemetrii vlka a rysa v oblasti CHKO Kysuce.

 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr