Šelmy.cz

Monitoring a ochrana velkých šelem v Západních Karpatech

Monitoring a ochrana velkých šelem v Západních Karpatech

Vnější západní Karpaty – Moravskoslezské Beskydy, Slezské Beskydy, Kysucké Beskydy, Javorníky a Bílé Karpaty – rozkládající se na česko-slovensko-polském pomezí, jsou domovem desítek vlků, rysů a medvědů.  Od roku 2018 Hnutí DUHA Olomouc se ochraně a monitoringu vrelkých šelem věnuje převážně v rámci projektu „Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa a ostrovida na československom pomedzí" za podpory programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Tyto webové stránky by měly dát komplexní přehled především o situaci vlka a rysa v Západních Karpatech

Vlčí hlídky hledají nové dobrovolníky pro monitoring velkých šelem v Beskydech

Vlčí hlídky hledají nové dobrovolníky pro monitoring velkých šelem v Beskydech

Noví zájemci o dobrovolnictví ve Vlčích či Rysích hlídkách mají možnost se na podzim zúčastnit jednoho z úvodních seminářů, kde se dovědí vše potřebné o organizaci a průběhu hlídek, o problematice ochrany velkých šelem a rozpoznávání jejich pobytových znaků a mohou se seznámit s některými pravidelnými i novými účastníky.  Dvě školení proběhnou v listopadu také v Moravskoslezkých Beskydech a v Javorníkách.

Fotopast – skrytá sonda do života divokých zvířat

Fotopast – skrytá sonda do života divokých zvířat

Jak často loví rys svoji kořist? Jak odpočívá? Jak si vlčí mláďata hrají a učí se? K čemu slouží takzvané medvědí stromy? Jak daleko se zatoulá rysí samec při hledání partnerky pro rozmnožování? Odpovědi na tyto otázky se hledají jen velmi těžko, protože všechna volně žijící zvířata a zvláště pak velké šelmy si svůj „soukromý“ život velmi dobře střeží.  Jednou z metod, která pomáhá nahlédnout do utajeného světa divokých zvířat, je fotomonitoring. 

 

Beskydští rysi z fotopastí

Beskydští rysi z fotopastí

Monitoring velkých šelem v Beskydech a navazujících pohořích na Slovensku probíhá již několik let pomocí fotopastí. Podívejte se na vybrané fotografie beskydských rysů.

Sborník Velké šelmy a jejich migrační koridory v Západních Karpatech

Sborník Velké šelmy a jejich migrační koridory v Západních Karpatech

V letech 2011-2012 spolupracovalo Hnutí DUHA Olomouc (CZ) s Fatranským spolkom (SK) na projektu Ochrana velkých šelem a jejich migračních koridorů v Západních Karpatech. 

Hlavním výstupem shrnujícím výsledky monitoringu je tento sborník

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr