Úvod

Vnější západní Karpaty – Moravskoslezské Beskydy, Slezské Beskydy, Kysucké Beskydy, Javorníky a Bílé Karpaty – rozkládající se na česko-slovensko-polském pomezí jsou domovem desítek vlků, rysů a medvědů.


Hnutí DUHA Olomouc se zde od roku 2002 intenzivně věnuje monitoringu a ochraně velkých šelem – především na českém území, postupně zájmovou oblast rozšířilo i na blízké příhraniční oblasti. Monitoring nyní probíhá ve spolupráci se slovenskými, polskými a českými organizacemi (Správa CHKO Kysuce, Správa NP Malá Fatra, Fatranský spolok, Stowarzyszenie dla Natury "Wilk", Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Správa CHKO Beskydy, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i) díky podpoře zahraničních donorů (Nadace EuroNatur, International Visegrad Fund,). Od roku 2018 se Hnutí DUHA Olomouc tématu věnuje převážně v rámci projektu „Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa a ostrovida na československom pomedzí" za podpory programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Tyto webové stránky by měly dát komplexní přehled především o situaci vlka a rysa v Západních Karpatech.

Beskydy-KysucePohled ze Slezských Beskyd směrem na východ - Kysucké Beskydy a Malou Fatru  - jedno z center výskytu velkých šelem v Západních Karpatech.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr