Ohrožení velkých šelem v Západních Karpatech

Podobně jako v ČR, také v Západních Karpatech jsou velké šelmy ohroženy především pytláctvím, fragmentací krajiny a negativním postojem části veřejnosti. Na hranicích dvou států může být navíc problémem rozdílný management  pro vlka a medvěda (regulovaný lov versus přísná ochrana ). Velké šelmy se pohybují na stovkách kilometrů čtverečních a migrují na vzdálenost i tisíc kilometrů. Vlk  pohybující se například na moravské straně Javorníků může být legálně zastřelen po překročení hranice na Slovensko.

Srovnatelné objektivní údaje o počtech velkých šelem však z celého území Západních Karpat doposud chybějí. Nebezpečím je také pokračující fragmentace (rozkouskování) krajiny novými dopravními bariérami a rozrůstající se zástavbou. To může ohrozit volný pohyb všech velkých savců mezi jednotlivými horskými celky.

Koridor_JablunkovJablunkovská brázda oddělující Slezské a Moravskoslezské Beskydy je jednou z podstatných bariér mezi populacemi velkých šelem v Západních Karpatech. Protíná ji frekventovaná silnice I/11 a mezinárodní železniční koridor, v údolí se rozprostírá zástavba. Dosud existují průchodná místa přes tyto bariéry, ale jejich stav není ideální a vyžaduje územní ochranu, zlepšení krajinné struktury nebo realizaci opatření, která umožní zvířatům dálnice nebo železnice překonat.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr