Beskydskou populaci rysa ovlivňuje časté příbuzenské křížení. I o tom bude úterní seminář

Vloženo: 30.11.2018

Mezinárodní seminář, pořádaný příští úterý 4. 12. v Dolní Lomné v Moravskoslezských Beskydech [1] představí aktuální výsledky monitoringu vlka a rysa i novou studii, zabývající se genetikou rysa ostrovida, která byla tento týden publikována v prestižním vědeckém časopise Heredity [2].

Akci organizují Hnutí DUHA Olomouc, Ústav biologie obratlovců AV ČR ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy a slovenskými partnery projektu česko-slovenské spolupráce: Štátnou ochranou přírody SR a Národným lesnickým centrom.

 Rysice Jířa

Na programu budou kromě výsledků z dlouhodobého monitoringu šelem i příspěvky zabývající se potravní ekologií šelem, ochranou stád před hospodářskými zvířaty, přípravou tzv. Plánu péče o velké šelmy v Česku a na Slovensku nebo genetikou velkých šelem.

 

Právě výsledky z podrobného genetického monitoringu ukazují zranitelnost okrajové rysí populace na česko-slovenském pomezí. Studie publikovaná tento týden v prestižním vědeckém časopise Heredity odhalila, že pytláctví a zvyšující se fragmentace vhodného prostředí vedly v posledních letech ke zvýšenému příbuzenského křížení, které může ohrozit životaschopnost zdejší populace. Rys se v československém pohraničí vyskytuje v malé populační hustotě a neosidluje zatím všechny vhodné biotopy, rozmnožování pak probíhá v malých rodinných skupinách, kdy se mezi sebou kříží blízce příbuzná zvířata. Na výzkumu se podílel autorský kolektiv z Ústavu biologie obratlovců AV ČR, Biotechnologické fakulty Univerzity v Ljublani, Mendelovy univerzity v Brně a z Hnutí DUHA.

 

Na monitoringu velkých šelem a sběru vzorků pro genetické analýzy se dlouhodobě podílejí zejména dobrovolníci Vlčích hlídek Hnutí DUHA. Dvě školení nových zájemců proběhla na seminářích na Třeštíku a v Huslenkách, další dobrovolníci se mohou zapojit v průběhu celého roku (více informací na vlci.hlidky@hnutiduha.cz).

 

Miroslav Kutal, expert na velké šelmy z Hnutí DUHA Olomouc a akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně řekl:

Mezinárodní seminář představí výsledky z dlouhodobého monitoringu šelem i situaci v sousedním Slovensku. Zveme myslivce, lesníky a chovatele ovcí, věříme, že tyto informace poskytnou důležité informace do debaty o návratu šelem do naší krajiny.

 

Jarmila Krojerová, výzkumná pracovnice z Ústavu biologie obratlovců AV ČR a Mendelovy univerzity v Brně řekla:

Výzkumu rysí populace v oblasti Beskyd a Javorníků se za pomoci moderních genetických metod věnujeme už od roku 2010. V průběhu relativně dlouhé doby je možné docela dobře zrekonstruovat celou genealogii zde žijících rysů a nahlédnout tak do tajů sociální struktury tohoto skrytým způsobem žijícího teritoriálního druhu, u kterého ovšem vztahy mezi jedinci hrají docela významnou roli. Propojenost se zdrojovou populací je pro udržení životaschopné populace rysů v Beskydech to nejdůležitější. Československá spolupráce nám umožní rozšířit zájmové území a zjistit odkud a kudy do Beskyd přicházejí nová zvířata. Doufáme, že se o své poznatky budeme moci podělit s účastníky semináře. Seminář také nabídne prostor k diskuzi o celé problematice koexistence velkých šelem s člověkem a postřehy účastníků budou moci být využity v rámci chystaného Programu péče, na jehož přípravě se organizátoři podílí.“

 

 

Kontakty:

Miroslav Kutal, expert na velké šelmy Hnutí DUHA Olomouc a akademický pracovník Ústavu ekologie lesa LDF Mendelovy univerzity v Brně: miroslav.kutal@hnutiduha.cz, 728 832 889

Jarmila Krojerová, výzkumná pracovnice Ústavu biologie obratlovců AV ČR a Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF Mendelovy univerzity v Brně, krojerova@ivb.cz, 737 609 004

 

Poznámky:

[1] Bližší informace o semináři, pořádaném díky podpoře programu česko-slovenské spolupráce Interreg V-A SK-CZ na www.selmy.cz/akce/rys-ostrovid-a-vlk-obecny-v-zapadnich-karpatech-soucasny-stav-populaci-ekologie-a-ochrana/ 

[2] Krojerová-Prokešová J., Turbaková B., Jelenčič M., Bojda M., Kutal M., Skrbinšek T., Koubek P., Bryja J., 2018: Genetic constraints of population expansion of the Carpathian lynx at the western edge of its native distribution range in Central Europe. Heredity (in press) dostupná na https://rdcu.be/bbRvp

 

Interreg V-A

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr