Dnes je Mezinárodní den rysů. Letos na jaře je to také 10 let od okamžiku, kdy fotopasti zachytily v Beskydech prvního rysa

Vloženo: 11.6.2019

K Mezinárodnímu rysímu dni, který se slaví právě dnes, přinášíme také jedno kulaté výročí. Je tomu právě 10 let, co se na beskydské lokalitě v okolí Lysé hory vyfotil na jaře 2009 rys Saša, první fotograficky zdokumentovaný divoce žijící rys v CHKO Beskydy.  Rys, který byl zachycený na výletě třeba i v Javorníkách.

Rys Saša v Beskydech v roce 2009 

Lokalitu pod Lysou horou od roku 2009 Hnutí DUHA nepřetržitě sleduje. Za 10 let tady fotopasti zaznamenaly 51 návštěv rysů , minimálně 14 různých jedinců. Nejčastěji se zde pohybovali Licous a později jeho syn Jiří.

 Rys Jiří v Beskydech 2017

Nejdéle sledovanými rysicemi jsou samice Heřmína a Draža. Heřmína se poprvé nafotila se svými třemi sourozenci a matkou Karinou v říjnu 2010 ve východní části Javorníků, Draža v okolí Lysé hory v prosinci 2010, rovněž jako kotě. Obě dvě rysice tedy mají letos devět let a měly by opět vychovávat potomky, kteří v tuto dobu přichází na svět. [1]. Rysice Heřmína je aktuálně sledovaná pomocí telemetrického obojku v rámci společného přeshraničního projektu, na kterém se podílí také Národné lesnické centrum ze Slovenska [2].  

Rysice Draža v Beskydech 2011

Rysice Heřmína v Javorníkách 2010, 1. zleva

Aktuálně se na česko-slovenském pomezí pohybuje 11 dospělých rysů, minimálně jeden vlčí pár a 3-4 medvědi. Potvrdil to systematický monitoring velkých šelem, který s pomocí dobrovolníků Vlčích hlídek provádí Hnutí DUHA ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR,  Správou CHKO Beskydy.


Michal Bojda, koordinátor beskydského monitoringu velkých šelem z Hnutí DUHA Olomouc řekl:

„Letošní zimní sezónu se nám poprvé podařilo pomocí fotopastí zdokumentovat výskyt rysa také ve Vizovických vrších. I v následujících měsících budeme pohyb rysů a dalších velkých šelem podrobně sledovat. Uvítáme také poznatky o pohybu šelem od veřejnosti na e-mail stopy@selmy.cz.”

Dana Bartošová z AOPK ČR, Správy CHKO Beskydy řekla:

„Technika nám umožňuje získat nové informace o biologii rysů. Je známo, že okrajové populace šelem mohou být ohroženy příbuzenským křížením. Tento „neduh“ odhalily genetické analýzy také u rysů v beskydské oblasti. Příčinou je nízký počet dospělých zvířat, což souvisí i s lidskými aktivitami (pytláctví, zhoršené migrační možnosti rysů ze Slovenska do Beskyd vlivem rostoucí zástavby a dopravy). Určitým řešením by snad mohlo být „oživení“ beskydské rysí populace o 1-2 rysy ze vzdálenější karpatské oblasti.“

Miroslav Kutal, vedoucí programu Šelmy z Hnutí DUHA Olomouc, řekl:

Fotopasti nám umožnily sledovat přesné počty rysů i jejich obdivuhodné životní příběhy. Za 10 let jsme získali přes 6800 snímků rysů a víme tedy, že populace rysů se v Beskydech i v Javorníkách pravidelně rozmnožuje, rovnováha je však křehká, rysi svůj výskyt především v Moravskoslezských a Vsetínských Beskydech nerozšiřují navzdory existenci vhodných biotopů.“

 

Kontakty:

Michal Bojda, Hnutí DUHA Olomouc, tel. 734 233 993, e-mail: michal.bojda@hnutiduha.cz

Dana Bartošová, Agentura ochrany přírody a krajiny ĆR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, tel: 607 837 854, e-mail: dana.bartosova@nature.cz

Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc, tel. 728 832 889, e-mail: miroslav.kutal@hnutiduha.cz

 

 

 

Poznámky:

[1] Snímky z fotopastí v Beskydech a Javorníkách jsou ke stažení na https://www.selmy.cz/novinari/galerie/?category=41%22

[2] Hlavním realizátorem projektu je Štátná ochrana prírody SR, na projektu se dále podílí: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Národné lesnické centrum, Hnutí DUHA Olomouc. Více na http://selmyskcz.sopsr.sk/. Projekt byl podpořen v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020, spolufinancováném Evropksou unií.

 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr