Laureátem prestižní ceny Josefa Vavrouška se stal Ludvík Kunc, zoolog, publicista a tvář ochrany rysů. Oceněn byl za dlouhodobý přínos pro životní prostředí.

Vloženo: 7.6.2018

Cenu Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj dnes vpodvečer převzal zoolog, publicista, výtvarník a také iniciátor Rysích a Vlčích hlídek Ludvík Kunc. Zařadil se tak do společnosti dřívějších laureátů, kterými jsou bývalí ministři životního prostředí Bedřich Moldan, Ivan Dejmal nebo Martin Bursík či vědci a akademici Josef Fanta, Hana Librová nebo Igor Míchal. Loni dostal cenu lesní expert Hnutí DUHA Jaromír Bláha [1].

Foto: Vladimír Vlk

 

Ludvík Kunc cenu získal především za svou dlouholetou a úspěšnou práci na ochraně rysa ostrovida nejen v České republice, ale v celé Evropě.

 

Působil až do svých 70 let v ZOO Ostrava, celkem 43 let. Od konce 60. let stál u zrodu dlouhodobého projektu zaměřeného na návrat rysa ostrovida do několika oblastí v Evropě, odkud tato šelma před desítkami let vymizela. Na Slovensku, kde se rysi legálně lovili, byli odchyceni. Prošli ostravskou karanténou a vraceli se zpět do přírody Německa, Slovinska, Francie, Rakouska, Itálie a Švýcarska. Osobně se vypouštění rysů do volné přírody většinou nemohl sám Ludvík Kunc z politických důvodů účastnit.

 

 

Práce v ostravské zoo poskytla Ludvíku Kuncovi možnost nahlédnout do každodenního života rysů a zkoumat jejich chování i způsob života. Ludvíkovi Kuncovi se do péče dostalo osiřelé rysí kotě Sixi a Ludvík mu byl 13 let pečovatelem i parťákem. S rysem Sixim pořádal dlouhé výlety do lesů, nezřídka za účelem filmování. Dokumentární filmy německé a rakouské produkce vzniklé díky Sixiho záběrům nemalou měrou přispěly ochraně rysů v těchto zemích. Své zážitky se zvířaty, výsledky pozorování i další poznatky popsal v osmi publikacích.

Rozhovor s laureátem Ceny Josefa Vavrouška najdete na www.sedmagenerace.cz/v-souziti-s-divokym-zviretem-jsem-se-stal-jemnejsim/

Udělení Ceny Josefa Vavrouška Ludvíku Kuncovi, který se stále zasazuje o aktivní ochranu velkých šelem a vypomáhá Hnutí DUHA i dalším organizacím a institucím, je mimo jiné ukázkou toho, že velké šelmy mají v české krajině své místo a mají být nadále chráněny.

Cena Josefa Vavrouška má již více než dvacetiletou historii. Je udělována každoročně za dlouhodobý přínos a konkrétní činy pro ochranu životního prostředí a prosazování udržitelného rozvoje. Cenu založila v roce 1996 Nadace Charty 77 na památku někdejšího federálního ministra životního prostředí z let 1990 až 1992 Josefa Vavrouška, který tragicky zahynul v roce 1995 při pádu laviny ve slovenských Roháčích. Josef Vavroušek byl jedním z hlavních představitelů konceptu trvale udržitelného života nejen u nás, ale i v rámci celé Evropy a výraznou autoritou na poli ochrany životního prostředí. Od roku 2014 udělování ceny převzala Nadace Partnerství.

Miroslav Kutal, expert na velké šelmy z Hnutí DUHA, řekl:

„Ludvík je jeden z největších znalců velkých šelem v Česku. Pamatuji si dodnes na první setkání s ním v ostravské zoo a později na seminářích Vlčích hlídek v Beskydech. Nenápadně, skromně, ale vždy velmi poutavě vyprávěl příběhy o rysech a dalších šelmách, založené na vlastních zážitcích a zkušenostech. Nebojí se mluvit o věcech bez obalu a dokáže motivovat řadu lidí k ochraně přírody.

 

Jiří Beneš, navrhovatel Ludvíka Kunce na Cenu Josefa Vavrouška a koordinátor Vlčích hlídek, řekl:

„Měl jsem to štěstí se zejména v posledních měsících s Ludvíkem Kuncem osobně opakovaně setkat. Tento, jak se sám nazývá, třiaosmdesátiletý důchodce z Ostravy, i přes svůj vyšší věk stále srší energií, vykládá romantické zážitky s volně žijícími zvířaty, bravurně je do svých výtvarných děl zachycuje a stále aktivně sleduje aktuální dění ze života velkých šelem nejen u nás, ale i v zahraničí.”

 

 

Kontakty:

 

Miroslav Kutal, expert na velké šelmy Hnutí DUHA, miroslav.kutal@hnutiduha.cz

Jiří Beneš, koordinátor Vlčích hlídek a navrhovatel Ludvíka Kunce na Cenu Josefa Vavrouška, jiri.benes@hnutiduha.cz

Jan Piňos, média a komunikace, jan.pinos@hnutiduha.cz

 

Poznámky:

[1] http://www.cenajosefavavrouska.cz/laureati/

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr