Na česko-slovenském pomezí se narodila vlčata, zoologové potvrdili také rozmnožování rysů

Vloženo: 7.8.2019

Malá vlčí smečka, která se na česko–slovenském pomezí v Javorníkách usadila v roce 2018, přivedla letošní jaro na svět vlčata. Jedná se o vůbec první potvrzené rozmnožování vlků v této oblasti od doby jejich návratu v devadesátých letech minulého století. Tyto cenné informace se podařilo získat díky intenzivnímu monitoringu Hnutí DUHA a dalších spolupracovníků ze Štátnej ochrany prírody na Slovensku. Pár momentů ze skrytého života vlčí rodiny zdokumentovali zoologové přímo v terénu:

Vlčata zachycená v Javorníkách. Foto: Peter Drengubiak

Vlčata zachycená v Javorníkách. Foto: Peter Drengubiak. Příběh pozorování vlčí rodiny najdete na http://chkokysuce.sopsr.sk/vlcia-rodina/

 

Záběr Martina Duľy zachycující průchod sedmi vlčat. Další videa od Beňadika Machciníka najdete na zde a zde.

Kromě rozmnožování vlků se podařilo v Beskydech a Javorníkách potvrdit také narození rysích mláďat. Po šesté za sebou se matkou stala devítiletá rysice Draža a poprvé rysice Lucka. Další mláďata má i devítiletá rysice Heřmína, aktuálně sledovaná pomocí GPS telemetrie v rámci přeshraničního projektu Interreg [1]. Chráněná krajinná oblast Beskydy je tak jediným místem v České republice, kde se trvale vyskytují všechny tři druhy velkých šelem.

Rysice Lucka s kotětem. Foto: Hnutí DUHA Olomouc

Rysice Lucka s kotětem v Javoorníkách. Další snímky najdete ve fotogalerii pod článkem.

Chovatelé by měli svá stáda zabezpečit před útoky velkých šelem, kvalitním oplocením nebo pořízením pasteveckých psů. Hnutí DUHA chovatelům poskytuje poradenství, jak kvalitně zabezpečit zvířata před útoky šelem a pomáhá se zajištěním financování těchto opatření.

Michal Bojda, koordinátor monitoringu velkých šelem pro Hnutí DUHA Olomouc, k tomu uvedl:

Jsme rádi, že se nám po několika desítkách let, kdy se vlci na česko–slovenském pomezí vyskytovali spíše jen přechodně, konečně podařilo potvrdit rozmnožování těchto šelem. Doufáme, že se bude vlčí rodině dobře dařit. Její vývoj budeme spolu s dalšími spolupracovníky v terénu i nadále intenzivně sledovat.

Marián Slamka a Jozef Bučko z Národného lesnického centra řekli:

Velké šelmy potřebují pro svůj život dostatek životního prostoru a dostatek potravy. Úspěšná reprodukce vlků a rysů v oblasti Javorníků potvrzuje skutečnost, že stavy spárkaté zvěře, jejich přirozené potravy, jsou v současnosti v dané oblasti vysoké. Potvrzují to i výsledky mysliveckých statistik, které každý rok zpracováváme a v neposlední řadě se to negativně projevuje na stavu mladých lesních porostů. Je veľmi potěšující, že jsme tuto historickou událost mohli zaznamenat právě v období řešení společného mezinárodního projektu zaměřeného na velké šelmy.”

Peter Drengubiak ze Správy CHKO Kysuce řekl:

Ochrana vlka obecného je jednou z priorit v Chráněné krajinné oblasti Kysuce, čemu nasvědčuje i jeho celoroční ochrana na téměř na celém území správy. Reprodukce a a vlčí přírůstky v Javorníkách naznačují, že potenciál pro život vlka v tomto pohoří nepochybně existuje. Je však na nás, jak se k této situaci postavíme. I proto Správa CHKO Kysuce dopisem oslovila příslušné lesní úřady, které mají kompetenci usměrňovat činnost uživatelů honiteb v Javorníkách. Cílem je na jedné straně zabezpečit ochranu vlka v Javorníkách nejen ‚na papíře‘, ale i přímo v terénu.”

Dana Bartošová z AOPK ČR – RP Správa CHKO Beskydy řekla:

Mláďata jsou budoucnost každého živočišného druhu a naděje na jeho přežití. Prokázané úspěšné rozmnožování vlků v této okrajové části Karpat je významné také proto, že početní stavy vlka obecného jsou zde dlouhodobě velmi nízké. Ochrana velkých šelem se neobejde bez trvalé mezinárodní spolupráce. Na území CHKO Beskydy a CHKO Kysuce při monitoringu a ochraně rysů, vlků a medvědů vzájemně spolupracují Správa CHKO Beskydy, Správa CHKO Kysuce a Hnutí DUHA Olomouc. Na přítomnost vlčí rodiny by nyní měli brát zřetel chovatelé hospodářských zvířat na horských samotách a zejména v noci řádně zabezpečovat své ovce, kozy a telata a předcházet tak konfliktním situacím.

 

Projekt Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa a ostrovida na československom pomedzí byl podpořen v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr