Vlčí hlídky slaví výročí. Začínáme 20. sezónu!

Vloženo: 5.9.2019

Před dvaceti lety se v Beskydech vydali první členové Vlčích hlídek hledat mimo jiné pobytové znaky této vracející se šelmy. Do pohybu se tak dala iniciativa, o kterou se již nějakou dobu snažil ostravský zoolog a ochranář Ludvík Kunc.[1] Hlídky, jakožto i besedy, přednášky či výstavy o návratu velkých predátorů byly v roce 1999 součástí projektu Hnutí DUHA a sdružení Beskydčan. I proto oslaví současní hlídkaři toto výročí právě v Beskydech, na jedné z prvních základen Vlčích hlídek v Muchovicích u Ostravice. Zároveň se na podzim opět uskuteční celkem sedm seminářů pro nové dobrovolníky po celé České republice.

Archivní snímek z hlídek v roce 2003. Domlouvání tras “ještě” na papírových mapách.

 

K Vlčím hlídkám se od roku 2005 připojily také Rysí hlídky na Šumavě. Obě aktivity se časem začaly prolínat a rozšiřovat do dalších oblastí a jsou založené převážně na dobrovolnících. Ti zajišťují zejména v zimních měsících terénní monitoring. Při pochůzkách zaznamenávají nalezené pobytové znaky velkých šelem (např. stopy, trus), odebírají vzorky pro DNA a potravní analýzy, umísťují na vhodná místa fotopasti a kontrolují je. Kromě toho dokumentují údaje o přítomnosti dalších chráněných druhů, například vydry říční, tetřeva hlušce nebo jeřábka lesního. Zároveň spolupracují i na osvětové činnosti v rámci různých regionálních událostí. Loni se takto podíleli na pořádání 27 infostánků po celé republice.

Šelmí infostánek na Dni Země v Liberci

Odebírání rysí srsti na genetickou analýzu

 

Nové dobrovolníky každý rok vyškolí víkendové semináře. Jejich součástí jsou informace o životě našich velkých predátorů, celodenní terénní exkurze s praktickou ukázkou stopování či přednášky odborníků z Hnutí DUHA, místních správ chráněných krajinných oblastí a dalších odborných institucí. Program doplňuje také promítání dokumentárních snímků a záběrů z fotopastí. Letošní první školení se uskuteční druhý říjnový víkend ve Vejprtech v Krušných horách. Celkem jich na nové zájemce čeká sedm. I díky proškoleným dobrovolníkům se jen za minulý rok podařilo získat téměř 2000 důkazů o přítomnosti velkých šelem a více než 150 záznamů o výskytu vydry, jeřábka a dalších vzácných druhů.[2]

Oficiální plakát k aktuálním seminářům pro nové dobrovolníky

 

Letošní dvacáté výročí od založení hlídek navíc jejich současní členové oslaví už nyní o víkendu 6. - 8. září v Muchovicích u Ostravice. Místní základna byla jedním z prvních míst, odkud tehdy hlídkaři vyráželi do terénu sledovat především výskyt vlků, kteří se do Beskyd začali vracet v polovině 90. let. Právě tyto začátky si na výročním setkání připomenou hlídkaři z celé republiky i s místními zástupci správy CHKO Beskydy.

Pro naše podporovatele a širokou veřejnost jsme pak k výročí připravili sérii těch nejlepších snímků z fotopastí, upravených do formátu tapety, které si ode dneška mohou zadarmo objednat na našem e-shopu. Jedná se o dobře známé záběry i úplné novinky z šelmího a lesního světa.

 

Termíny a místa jednotlivých školení Vlčích a Rysích hlídek:

 

Kristýna Fridrichová, koordinátorka Vlčích hlídek Hnutí DUHA, řekla:

„Semináře pro nové dobrovolníky pořádáme vždy v místě blízkém výskytu velkých šelem. Letos se nám zatím díky práci našich dobrovolníků a zaměstnanců podařilo potvrdit už 4 oblasti s úspěšnou vlčí reprodukcí, navíc ve dvou z nich poprvé za dobu našeho sledování. Rádi bychom zapojili do monitoringu hlavně místní lidi, kteří s vlky sdílejí krajinu, a pomohli jim tak sžít se s těmito nádhernými obyvateli našich lesů.”

 

Michal Bojda, koordinátor beskydského monitoringu velkých šelem Hnutí DUHA, řekl:

„Systematický monitoring území obývaného velkými šelmami přináší mnoho podstatných informací o jejich skrytém životě. Poznatky získané z tohoto dlouhodobého monitoringu jsou využívány dalšími institucemi a slouží jako podklady pro ochranu důležitých migračních koridorů nejen u nás, ale třeba i na Slovensku. Nelze však také opomenout další významnou úlohu, kterou dobrovolníci v terénu plní. Dodnes fungují jako prevence pytláctví, protože nás upozorňují na nalezené zakázané masité návnady, u nichž je riziko zastřelení chráněných šelem. Nejvíc mě však těší vzájemná spolupráce s mnoha myslivci a lesníky při ochraně nejen velkých šelem, ale i dalších vzácných živočichů.”

 

Miroslav Kutal, akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně vedoucí programu Šelmy Hnutí DUHA, řekl:

„Vlčí a rysí hlídky se postupem času staly významným zdrojem našeho poznání o rozšiřující se populaci vlků i vývoji početnosti dalších velkých šelem. Velmi si cením pomoci všech, kdo ochraně a mapování šelem věnují svůj volný čas.”

 

Dana Bartošová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO Beskydy, řekla:

„Vlčí hlídky dlouhodobě spolupracují se Správou CHKO Beskydy při monitoringu velkých šelem a při jejich ochraně. Tato vzájemná spolupráce je velmi důležitá, protože aktuální a věrohodné informace z terénu jsou pro ochranu rysů, vlků a medvědů naprosto nezbytné. Je třeba ocenit práci vlčích hlídek, která je díky vysoké odbornosti některých jejich pracovníků a využití moderní techniky na špičkové úrovni. Svědčí o tom mimo jiné také úspěšný odchyt vybraných jedinců rysa ostrovida a medvědice Emy a zajištění jejich telemetrického sledování. Zásadní pro úspěch věci je i společný zájem profesionálních a dobrovolných ochránců na tom, aby se velké šelmy staly opět trvalou součastí naší přírody, respektovanou nejširší veřejností.


Kontakty:

Miroslav Kutal, expert na velké šelmy Hnutí DUHA a akademický pracovník Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně, miroslav.kutal@hnutiduha.cz, tel. 728 832 889

Michal Bojda, koordinátor beskydského monitoringu velkých šelem Hnutí DUHA, michal.bojda@hnutiduha.cz, tel. 734 233 993

Josefa Volfová, koordinátorka Rysích hlídek na Šumavě a v Pošumaví Hnutí DUHA, josefa.volfova@hnutiduha.cz, tel. 775 734 434, kontakt pro dotazy, týkající se školení pro nové dobrovolníky

 

Poznámky:

[1] Ludvík Kunc se stal v minulém roce za svůj dlouhodobý přínos pro životní prostředí laureátem ceny Josefa Vavrouška. Více informací zde.

[2] Více k výsledkům práce Vlčích a Rysích hlídek Hnutí DUHA zde.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr