Výsledky projektu

V letech 2011-2012 spolupracovalo Hnutí DUHA Olomouc (CZ) s Fatranským spolkom (SK) na projektu Conservation of large carnivores and migation corridors in the West Carpathians (Ochrana velkých šelem a jejich migračních koridorů v Západních Karpatech). 

Hlavním výstupem shrnujícím výsledky monitoringu je sborník 

Velké šelmy a jejich migrační koridory v Západních Karpatech

Velké šelmy a jejich migrační koridory v Západních Karpatech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším výstupem projektu byly publikace:

Stopy velkých šelem a jiných lesních zvířat - dotisk 10 000 ks

Po stopách velkých šelem nejen v Beskydech - v nákladu 10 000 ks

 

V rámci projektu proběhlo také několik akcí:

Výstava "Soužití s velkými šelmami" navštívila 4 výstavní prostory: Lašské muzeum Kopřivnice, Městskou knihovnu Třinec, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Česko-slovenské centrum Buchlovice.

Dále proběhly 2 semináře na téma Ochrana a monitoring velkých šelem pro zájemce o zapojení do terénního monitoringu v Beskydech a ke konci projektu byl uspořádán workshop Velké šelmy v Západních Karpatech: fragmentace krajiny a migrační koridory, kde byly prezentovány dílčí závěry jednotlivých částí projektu.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr