Seminář v Dolní Lomné přivítal přes 30 zájemců o problematiku vlka a rysa

Vloženo: 6.12.2018

V úterý 4. 12. 2018 proběhl v Dolní Lomné první ze čtyř jednodenních seminářů o vlkovi a rysovi, určených pro odbornou veřejnost: myslivce, lesníky, chovatele ovcí a zástupce státní správy. Zúčastnilo se jej přes 30 zájemců o problematiku velkých šelem.

 

Akci pořádali Hnutí DUHA Olomouc a Ústav biologie obratlovců AV ČR ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy a slovenskými partnery projektu Interreg V-A SK-CZ česko-slovenské spolupráce: Štátnou ochranou prírody SR a Národným lesníckym centrom.

 Zahájení semináře

Seminář zahájil Miroslav Kutal a Martin Duľa příspěvkem na téma dlouhodobého monitoringu rysa ostrovida a vlka obecného v Západních Karpatech, jejichž početnost, resp. populační hustota, je na okraji jejich souvislého areálu stále poměrně nízká. Barbora Turbaková s Jarmilou Krojerovou následně představily genetický monitoring a jeho význam pro druhovou ochranu na příkladu okrajové populace rysa ostrovida. Výsledky byly minulý týden publikovány v prestižním časopise Heredity [1] . Další příspěvek se týkal potravní ekologie velkých šelem, na kterém se podíleli Martin Duľa, Miloslav Homolka a Miroslav Kutal. Vyšlo najevo, že dominantní složkou potravy vlka a rysa jsou volně žijící kopytníci. Přestože hospodářská zvířata jsou zanedbatelnou složkou potravy velkých šelem v Karpatech, je důležité zajistit jejich dostatečnou ochranu. Tomuto tématu se následně věnoval Marián Slamka, který představil zkušenosti s využíváním pasteveckých psů k ochraně stád ovcí na Slovensku.

 

V odpoledním bloku vystoupila Dana Bartošová, která prezentovala situaci velkých šelem z pohledu Správy CHKO Beskydy. Jozef Bučko představil aktuální legislativní situaci a odhad impaktu velkých šelem na volně žijící kopytníky na Slovensku. Vladimír Antal seminář uzavřel souhrnnou prezentací týkající se hospodaření s velkými šelmami na Slovensku a tzv. plánů péče, které v minulých letech vznikly. Zbývající čas byl věnován debatě zejména o škodách na hospodářských zvířatech a o chování vlků v kulturní krajině, do které se zapojila řada účastníků akce.

 

Všechny prezentace je možné si stáhnout v následujících odkazech:

 

Seminář_účastníci

Dlouhodobý monitoring rysa ostrovida a vlka obecného v CHKO Beskydy a Kysuce (M. Kutal, M. Duľa, M. Bojda, Hnutí DUHA Olomouc, Mendelova univerzita v Brně)

V čem může pomoci ochranářská genetika (B. Turbaková, J. Krojerová, Ústav biologie obratlovců AV ČR

Potravní ekologie rysa a vlka v Západních Karpatech (M. Duľa, M. Homolka a M. Kutal (Mendelova univerzita v Brně, Ústav biologie obratlovců AV ČR)

Ochrana hospodárskych zvierat pred veľkými šelmami (M. Slamka, Národné lesnícke centrum)

Problémy dokumentácie strát spôsobených veľkými šelmami na raticovej zveri a legislatívne súvislosti (J. Bučko, Národné lesnícke centrum)

Aktuální problematika ochrany velkých šelem z pohledu Správy CHKO Beskydy (D. Bartošová, AOPK ČR – Správa CHKO Beskydy)

Ochrana veľkých šeliem v SR - Programy starostlivosti a ich realizácia (V. Antal, Štátná ochrana přírody SR)

 

 

[1] Více informací na https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/beskydskou-populaci-rysa-ovlivnuje-caste-pribuzenske-krizeni-i-o-tom-bude-uterni-seminar/ nebo přímo v: Krojerová-Prokešová J., Turbaková B., Jelenčič M., Bojda M., Kutal M., Skrbinšek T., Koubek P., Bryja J., 2018: Genetic constraints of population expansion of the Carpathian lynx at the western edge of its native distribution range in Central Europe. Heredity (in press) dostupná z https://rdcu.be/bbRvp

Martin Duľa

Barbora Turbaková

Marián Slamka

Dana Bartošová

Jozef Bučko

Vladimír Antal

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr